SEMINÁRE ÚPRAVY PSOV
v teoretickej a praktickej forme

Ponúkame možnosť začínajúcim strihačom naučiť sa všetko o úprave psov. Taktiež ponúkame strihačom, ktorí už svoj salón majú naučiť sa niečo nové a rozvíjať sa smerom dopredu.

Náš salón, ktorý má takmer 1000 zákazníkov je zárukou, že to čo Vás naučíme aj skutočne využijete a na trhu, ktorý je stále viac zahlcovaný novými tzv."salónmi pre psov", budete úspešní.

 

Nakoľko presadzujeme individuálny prístup pred masovým, rozhodli sme sa prijať na jeden seminár max. 2 strihačov.

Lektorkou bude pani Jaroslava Fekiačová, ktorá dosiahla významné úspechy na medzinárodných strihačských súťažiach doma aj v zahraničí. Viac o jej úspechoch tu...

Seminár:

Základný seminár pre začiatočníkov pozostáva z 21 lekcií, kde sa naučíte nielen teóriu ale aj prax. Trvanie lekcie je cca 8 hodín (t.j. 168 hodín výučby). Modely psov budú zabezpečené.

Za túto dobu Vás naučíme:

- štandardné úpravy Vami vybraných plemien,

- neštandardné (salónne) úpravy Vami vybraných plemien,

- veterinárne minimum,

- zvládnuť akékoľvek správanie psa,

- komunikovať so zákazníkom,

- používať všetky strihačské nástroje správnym spôsobom,

- vhodne vyberať a používať psiu kozmetiku,

a veľa ďalšieho.

Na konci dostanete od nás "Osvedčenie o absolvovaní semináru úpravy psov v teoretickej a praktickej forme".

Termíny seminárov:

Dátumy termínov sa môžu meniť podľa osobitých požiadaviek a taktiež je možnosť dohodnúť si lekcie aj cez víkendy. Jednotlivé lekcie si môžete rozložiť tak ako to bude vyhovovať Vám.

Ceny seminárov:

Základný seminár (21 lekcií) ................................ 2000 EUR

Skrátený základný seminár (min. 10 lekcií) ....... 1000 EUR

Každá ďalšia lekcia ................................................... 100 EUR

Cena sa môže meniť v závislosti na počte dohodnutých lekcií. V cene za základný seminár od nás navyše dostanete štartovací balíček so strihačským vybavením.

Viac informácií a objednávanie na kurz na tel. čísle 0905 985 341 alebo na e-mail adrese chlpacik@chlpacik.eu

Tešíme sa na Vás.

 

 
 

Copyright | All rights reserved | design by simona
Zákaz kopírovať akýkoľvek grafický alebo textový obsah.